اخـبـــار :انتقاد و پیشنهادات

مشتریان گرامی:

شما می توانید از طریق سامانه زیر هر گونه انتقاد، پيشنهاد يا تقدير از همکاران ما يا خدمات ارائه شده توسط شرکت سپیدار کن آریا را درج نموده و ما را در ارائه بهتر خدمات ياري بفرماييد. 
ضمن قدردانی و احترام، پیام های شما پس از بررسی به واحد مربوطه انعکاس خواهد يافت.

مشتریان گرامی:

شما می توانید از طریق سامانه زیر هر گونه انتقاد، پيشنهاد يا تقدير از همکاران ما يا خدمات ارائه شده توسط شرکت سپیدار کن آریا را درج نموده و ما را در ارائه بهتر خدمات ياري بفرماييد. 
ضمن قدردانی و احترام، پیام های شما پس از بررسی به واحد مربوطه انعکاس خواهد يافت.


نام و نام خانوادگی * :

تلفن *:

پست الکترونیکی *:

استان:

شهر:

متن تماس: